Free Video to iPad Converter 5.0.61.805

Free Video to iPad Converter 5.0.61.805

DVDVideoSoft Limited. – Freeware –
Convert video files to MP4 format (MPEG4, AAC) compatible with iPad. You can save videos in high, standard and economy quality.
Input file formats: *.avi, *.ivf, *.div, *.divx, *.mpg, *.mpeg, *.mpe, *.mp4, *.m4v, *.wmv, *.asf, *.mov, *.qt, *.ts, *.mts, *.m2t, *.m2ts, *.mod, *.tod, *.3gp2, *.3gpp, *.3gp, *.3g2, *.dvr-ms, *.vro, *.flv, *f4v, *.amv, *.rm, *.rmm, *.rv, *.rmvb, *.mkv.
You can choose one of the preconfigured presets, customize any preset or create a new one using advanced Preset Editor. Free Video to iPad Converter includes both single and batch mode support.
Free Video to iPad Converter contains no spyware or adware. It's clearly free and absolutely safe to install and run.

Tổng quan

Free Video to iPad Converter là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi DVDVideoSoft Limited..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Free Video to iPad Converter là 5.0.61.805, phát hành vào ngày 06/08/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/07/2010.

Free Video to iPad Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Free Video to iPad Converter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Free Video to iPad Converter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Free Video to iPad Converter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản